Menjelang tahun 2045, Malaysia diunjurkan menjadi sebuah negara tua yang mana kira-kira 15% penduduk
(5.7 juta orang) berumur 65 tahun ke atas (1).

Dengan pertukaran gaya hidup antara generasi muda dan tua, struktur keluarga yang berubah serta pelbagai faktor sosio-ekonomi lain, kira-kira 10% warga emas di Malaysia dijangka menjalani hidup bersendirian (2) sementara sebahagian daripada mereka mungkin tidak mampu mendapatkan perkhidmatan yang bersesuaian bagi membolehkan mereka menempuh hari tua dengan harga diri terpelihara.

Selaras dengan peranan Khazanah dalam menghasilkan pulangan ekonomi serta nilai mampan bagi rakyat Malaysia; kami merasakan bahawa perkhidmatan yang disediakan untuk membantu golongan tersebut menempuh hari tua di tempat pilihan masing-masing perlu dipertingkatkan dan diperbaiki. Mereka juga harus mendapat akses rawatan yang berpatutan serta sokongan di mana juga mereka berada.
Sumber:
1. UN Population Division, World Bank.
2. 2000 Census Report, Department of Statistics Malaysia.

Apakah KIIC?
Cabaran Impak Inovasi Khazanah (KIIC) adalah platform bagi Khazanah meneroka dan menyokong model perniagaan baharu yang dijangka dapat membantunya mencipta nilai strategik berdasarkan tema yang telah ditetapkan dalam pertandingan ini.

Dengan tema “Meningkatkan Mutu Perkhidmatan Bagi Warga Emas di Malaysia", pertandingan ini bertujuan untuk menyokong pertumbuhan serta kemajuan perkhidmatan khusus bagi warga emas pada kadar yang berpatutan, bagi meningkatkan kualiti hidup serta membolehkan golongan tersebut melalui usia tua di tempat tetap pilihan mereka.
Hadiah
Para pemenang KIIC akan berpeluang menerima sehingga RM300,000 dalam bentuk geran pembangunan projek dan seterusnya berpeluang menerima pelaburan susulan daripada Khazanah.

Peserta yang berkelayakan mungkin dipilih untuk menyertai Social Impact Challenge Accelerator Programme (SICA) anjuran MaGIC bagi meningkatkan keupayaan masing-masing serta peluang menerima pembiayaan lanjut.
KIIC adalah sebuah inisiatif Khazanah Nasional Berhad (Khazanah), dengan kerjasama Malaysian Global Innovation and Creativity Centre (MaGIC) dan disokong oleh Endeavor.

Penyelesaian Yang Kami Cari

KIIC mencari penyertaan daripada entiti perniagaan yang berpusat di Malaysia yang dapat memberikan penyelesaian yang inovatif dan unik:

Kesan ketara yang boleh diukur
untuk rakyat Malaysia;

Model perniagaan
yang mampan;

Penyelesaian yang boleh
diguna pakai di seluruh
Malaysia

Penyelesaian yang dicadangkan boleh merangkumi:

  1. Model peningkatan usia setempat yang membolehkan rakyat Malaysia melalui usia tua mereka di rumah masing-masing atau dalam komuniti mereka sekarang sambil terus menerima akses kepada perkhidmatan sosial, kesihatan dan penjagaan;
  2. Penyelesaian yang menangani keperluan golongan pertengahan dengan harga berpatutan serta liputan sokongan yang meluas di seluruh negara;
  3. Penyelesaian inovatif bukan berasaskan teknologi atau berasaskan teknologi; dan
  4. Sebarang perkhidmatan lain yang menangani masalah (cth. perkhidmatan sampingan lain, perkhidmatan pembiayaan, perkhidmatan yang mengurangkan kos penjagaan kesihatan untuk golongan tua, dan lain-lain).

Kami melihat KIIC sebagai platform baharu yang dapat membantu kami mengenal pasti pelaburan strategik baharu yang mempunyai potensi untuk memberi impak ekonomi kepada negara, selain memainkan peranan untuk membantu memenuhi keperluan rakyat Malaysia yang kian meningkat usia.

Datuk Shahril Ridza Ridzuan
Pengarah Urusan
Khazanah Nasional Berhad