Perubahan iklim menimbulkan ancaman yang nyata terhadap sektor agrimakanan seluruh dunia. Kemarau yang berpanjangan, gelombang haba, hujan lebat dan banjir telah menjejaskan pengeluaran makanan merentasi benua, mengakibatkan penurunan hasil tanaman dan kemusnahan terhadap ternakan dan stok makanan. Unjuran 5% – 32% penurunan hasil tanaman menjelang 2050(1) disebabkan perubahan iklim dan peningkatan 60% permintaan global bagi makanan menjelang tahun yang sama disebabkan pertumbuhan penduduk, akan menyulitkan lagi situasi ini.(2)

Memasuki kali kedua penganjurannya, Cabaran Impak Inovasi Khazanah (KIIC) 2023 Khazanah bertemakan “Menangani Cabaran Iklim demi Keterjaminan Makanan di Malaysia” kini mengalu-alukan penyertaan daripada entiti-entiti perniagaan yang berpangkalan di Malaysia dengan penyelesaian inovatif dan boleh dikomersialkan, serta berdaya maju dari segi ekonomi dan boleh diperkembangkan melalui pelaburan. Kami mencari inovasi baharu merangkumi perspektif mitigasi dan penyesuaian iklim yang dapat menangani kesan buruk perubahan iklim bagi memastikan keterjaminan makanan di Malaysia serta memastikan kemampanan dan daya tahan sistem agrimakanan.
Ia boleh disampaikan melalui pelbagai penyelesaian inovatif seperti sumber alternatif makanan haiwan, baja alternatif, teknologi perladangan, pendanaan, penyelesaian rantaian bekalan sehingga mempertingkatkan kecekapan dan produktiviti dalam industri agrimakanan.

Permohonan kini ditutup.


FINALIS KIIC

Syarikat Bidang tumpuan Penerangan ringkas
Protein alternatif Penghasilan daging berasaskan tumbuhan melalui penapaian biojisim mikoprotein, berpotensi sebagai sumber protein dan serat alternatif.
Protein alternatif Menggunakan teknologi daging kultur sebagai kaedah pengeluaran daging lembu yang mampan dan cekap. Teknologi syarikat ini mensasarkan untuk mempelbagaikan sumber protein di Malaysia dan memastikan rantaian bekalan protein kurang terdedah kepada gangguan iklim.
Protein alternatif Penghasilan daging berasaskan tumbuhan melalui penapaian biojisim mikoprotein, berpotensi sebagai sumber protein dan serat alternatif. Produk syarikat ini bersifat sifar kolesterol, bukan diubah suai secara genetik (GMO), bebas gluten dan berkandungan serat yang tinggi.
Penyelesaian pertanian – Pertanian dalam persekitaran terkawal (CEA) Pengeluaran vanila dalam persekitaran yang terkawal. Melalui pengenalan sistem pengurusan ladang yang maju, syarikat ini telah menggabungkan pemahaman dipacu data raya dan teknik pertanian tepat dalam pengeluaran vanila.
Penyelesaian Pertanian – Makanan haiwan alternatif Menggunakan lalat askar hitam sebagai penyelesaian pengurusan sisa makanan/biologi di mana hasilnya ditukar kepada makanan haiwan dan baja.
Penyelesaian Pertanian – Tanaman Pembangunan sistem pengeluaran padi yang menganalisis degradasi tanah untuk mengelakkan kemusnahan struktur tanah dan menghasilkan tuaian yang lebih konsisten. Firma ini juga menjana jenis padi mutan yang tahan racun rumpai, membolehkan penuaian yang cepat.
Penyelesaian Pertanian Regeneratif & Teknologi Pertanian Teknologi yang digunakan pada masa ini untuk merawat penyakit Pereputan Pangkal Batang pokok kelapa sawit, yang boleh dikembangkan untuk merawat penyakit pereputan akar dalam tanaman kontan lain di Malaysia (seperti getah, kelapa dan pisang) yang pada masa ini tidak mempunyai penyelesaian pencegahan penyakit.
Penyelesaian Pertanian Regeneratif & Teknologi Pertanian Menggunakan teknologi titik kuantum untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, memendekkan kitaran tanaman, mengurangkan penggunaan baja yang berlebihan dan meningkatkan nilai nutrisi tanaman. Teknologi syarikat ini mensasarkan untuk mengelakkan pembajaan berlebihan, membantu petani menanam tanaman dengan cara yang mampan.
Penyelesaian Makanan Haiwan – Lalat Askar Hitam Menggunakan lalat askar hitam sebagai penyelesaian pengurusan makanan/sisa biologi di mana hasilnya ditukar kepada makanan haiwan peliharaan dan baja. Strategi dua matlamat ini bertujuan untuk menampung pengurusan sisa pada peringkat yang lebih kecil (penduduk bandar) dan peringkat makro (ladang, resort, bandar).
Penyelesaian Makanan Haiwan Penghasilan multivitamin berasaskan minyak kelapa dara yang digunakan untuk memberi nutrisi kepada ayam, dengan matlamat untuk meningkatkan kadar kelangsungan hidup, pengeluaran ayam bebas antibiotik, dan mengurangkan kos ubat-ubatan dalam penternakan sebanyak sekitar 70%.
Pasaran sehenti Menyediakan akses pasaran dan penyelesaian kewangan kepada petani. Platform teknologi ini memfokus kepada sektor pertanian, menyediakan akses kewangan dan pasaran kepada petani kecil melalui Ag-Fund dan Ag-Market.
Pasaran sehenti Penyedia platform pengurusan ladang, penyimpanan rekod, dan pelaporan serta pensijilan MyGAP. Ia juga menyediakan pasaran untuk memadankan pengeluar dengan pengguna akhir.
Penyelesaian Teknologi & Latihan – Tanaman Pengeluar produk nanas berjenama, berkualiti tinggi, dan bernilai tambah. Syarikat ini memproses nanas berkualiti rendah yang tidak mempunyai nilai, termasuk buah yang ditolak, terkena selaran matahari atau terlalu kecil, menjadi pelbagai produk seperti jem, sos, biskut, dan snek.
Penyelesaian perniagaan pasca pertanian & Pasaran Sehenti Menyediakan penyelesaian perniagaan pasca pertanian kepada petani dan menghubungkan Petani kepada Pasaran Sehenti B2B untuk meluaskan akses pasaran di seluruh Asia Tenggara
Robotik Penyedia dron-sebagai-perkhidmatan (ladang kelapa sawit), pertanian-sebagai-perkhidmatan (cili dan tembikai susu), dan robot-sebagai-perkhidmatan (baja dan pengumpulan kelapa sawit).


Dana Impak berasa sukacita kerana dapat mempertemukan para pemegang taruh daripada pelbagai sektor untuk meneroka peluang kerjasama dan memanfaatkan kepelbagaian bakat dan kepakaran di kalangan syarikat pemula Malaysia dan PMKS dalam sektor agrimakanan. Oleh kerana perubahan iklim kian mengancam keterjaminan makanan negara, usaha ini diharap dapat menawarkan sokongan yang diperlukan dan sebuah platform berjangkauan luas bagi menarik modal untuk menjana penyelesaian yang inovatif dan mampan, sejajar dengan strategi jangka panjang kami iaitu Memajukan Malaysia.

Dato’ Amirul Feisal Wan Zahir
Pengarah Urusan, Khazanah Nasional


Khazanah Nasional (“Khazanah”) telah menjalankan tinjauan di seluruh negara melibatkan lebih daripada 3,000 pekebun kecil dari sektor akuakultur, tanaman dan ternakan. Hasil utama tinjauan tersebut menunjukkan bahawa ancaman perubahan iklim adalah salah satu daripada 3 cabaran utama yang dihadapi oleh petani kecil di Malaysia.

Kami menyeru para usahawan yang berwawasan dan pemula yang inovatif untuk menyertai program pecutan (accelerator programme) kami bagi membangunkan penyelesaian agrimakanan pintar iklim.


Perubahan iklim tidak dapat dielakkan dan boleh memburukkan lagi keadaan keterjaminan makanan di Malaysia dan kualiti hidup di luar bandar. Peningkatan suhu, perubahan corak hujan dan peningkatan kekerapan cuaca melampau seperti kemarau dan banjir berkemungkinan besar akan memberi implikasi yang teruk kepada sistem pengeluaran makanan domestik kita. Adalah amat penting untuk kita mengambil langkah bersama untuk menjadikan sistem makanan kita lebih berdaya tahan terhadap cabaran iklim, dan ini dapat dicapai melalui usaha gigih menerusi penyelidikan dan pembangunan serta inovasi

Dr Sarena Che Omar
Timbalan Pengarah Penyelidikan,
Khazanah Research Institute (KRI)


Tentang KIIC
KIIC ialah pertandingan yang dianjurkan oleh Khazanah, melalui Dana Impak untuk meneroka dan menyokong model perniagaan baharu bagi memudahkan penciptaan nilai strategik berdasarkan tema cabaran ini, ke arah mencapai matlamat Khazanah untuk Memajukan Malaysia.

Kami melihat KIIC sebagai platform baharu untuk mengenal pasti idea bermanfaat bagi menangani penyataan masalah dan berpotensi untuk menambah nilai ekonomi kepada negara, di samping memainkan peranan untuk membantu menangani perkara ini.

KIIC2023 ialah sebuah inisiatif oleh Khazanah, dengan kerjasama Plug and Play APAC (“PNP”), rakan-rakan jangkauan Impact Circle dan MYStartup oleh Cradle Fund, serta rakan-rakan pendanaan Gobi Partners, 500 Global dan Agrobank.

Dengan tema “Menangani Cabaran Iklim demi Keterjaminan Makanan di Malaysia”, KIIC2023 bertujuan untuk mencapai perkara berikut:
 1. Meneroka syarikat pemula agrimakanan (“agrifood”) yang inovatif dan Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (“PMKS”);
 2. Meningkatkan kesediaan dan pengetahuan peserta dalam mengemudi pengumpulan dana untuk membawa perniagaan mereka ke peringkat pertumbuhan seterusnya; dan
 3. Menonjolkan/mempamerkan syarikat pemula agrifood dan PMKS yang berpangkalan di Malaysia kepada komuniti pelaburan yang lebih luas.
KIIC yang pertama telah dianjurkan pada 2021 dengan tema “Meningkatkan Mutu Perkhidmatan Bagi Warga Emas di Malaysia” di mana enam finalis telah dipilih untuk menerima geran RM300,000 setiap satu dan lima finalis lain menerima RM20,000 setiap satu. Usai cabaran tersebut, salah seorang finalis KIIC2021 iaitu Care Concierge juga telah menerima pelaburan Gobi Dana Impak Ventures Fund. Sila klik di sini untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang KIIC2021.
Hadiah
 • Sepuluh (10) finalis KIIC2023 berpeluang menerima geran bernilai sehingga RM500,000 setiap satu. Khazanah dan rakan-rakan kongsinya berhak menentukan jumlah geran, serta jadual pembayaran kepada finalis yang disenarai pendek, tertakluk kepada pelaksanaan Perjanjian Geran KIIC oleh para finalis.
 • “Demo Day” KIIC2023 merupakan platform untuk finalis bagi merebut peluang untuk memperolehi:
  (i) peluang pelaburan ekuiti daripada Khazanah dan rakan-rakan sokongan pendanaan kami; dan/atau
  (ii) pendanaan hutang daripada rakan-rakan sokongan pendanaan kami.
(pendanaan akan diberikan mengikut kebergantungan kepada keadaan semasa dan keputusan pendanaan akan dibuat mengikut budi bicara setiap pihak pendana)


Malaysia berada di tangga ke-41 daripada 113 buah negara yang dinilai dari segi keterjaminan makanan di bawah Indeks Keterjaminan Makanan Global (“GFSI”). Namun, skor Malaysia yang rendah untuk metrik kemampanan dan penyesuaian GFSI menekankan keperluan untuk mencari penyelesaian inovatif bagi menangani cabaran berkaitan perubahan iklim dalam industri agrimakanan. Dana Impak komited terhadap perkara ini dan gembira untuk bekerjasama dengan rakan-rakan kongsi yang mempunyai matlamat untuk meneroka pelbagai idea inovatif, bakat dan kepakaran di kalangan syarikat pemula dan PMKS di Malaysia. Kami berharap inisiatif kami akan menjadi pemangkin untuk pengumpulan dana bagi para peserta yang berjaya, serta menyediakan mereka dengan kemahiran yang diperlukan dan platform yang berjangkauan luas untuk menarik kemasukan modal

Bryan Lim
Pengarah Eksekutif
Ketua, Dana Impak dan
Ketua, Penjagaan Kesihatan


Penyelesaian Yang Kami Cari

KIIC mencari penyertaan daripada entiti perniagaan yang berpusat di Malaysia yang dapat memberikan penyelesaian yang inovatif dan unik:

Kesan ketara yang
boleh diukur untuk
rakyat Malaysia;

Model perniagaan
yang mampan;

Penyelesaian yang boleh
diguna pakai di
seluruh Malaysia

Pertimbangan dalam menyediakan penyelesaian anda:

Perubahan iklim telah menyebabkan isu keterjaminan makanan lebih ketara, menjadikannya lebih kritikal berbanding sebelum ini. Untuk menangani cabaran ini, meningkatkan pengeluaran makanan adalah faktor utama dalam memastikan bekalan makanan adalah mencukupi untuk semua.

KIIC sedang mencari entiti-entiti yang berpangkalan di Malaysia dengan penyelesaian yang inovatif dan komersial, yang berdaya maju dari segi ekonomi dan boleh dilaburkan. Kami mengalu-alukan peserta untuk melangkaui sempadan dan mencabar pemikiran dalam menangani cabaran iklim terhadap keterjaminan makanan di Malaysia.

Senarai di bawah yang tidak hanya terhad kepada perkara-perkara yang dinyatakan bertindak sebagai panduan bagi bidang-bidang tumpuan untuk mencapai objektif keseluruhan.

 1. Penyelesaian Pertanian
  • Toleransi kemarau
  • Pengairan pintar, internet of things (“IOT”), dan penderiaan jauh
  • Penyelesaian Pertanian Persekitaran Terkawal (rumah hijau & pertanian menegak)

 2. Penyelesaian Makanan Haiwan
  • Input bagi makanan alternatif

 3. Penyelesaian Pertanian Regeneratif
  • Baja bio & penambahbaik tanah (Alga, berasaskan tumbuhan, serangga, kulat mikoriza dan lain-lain)
  • Bioarang
  • Tanaman penutup (cover crop)
  • Penyelesaian kawalan perosak
  • Penyelesaian biologi/kimia lain

 4. Penyelesaian Teknologi & Latihan
  • Perkhidmatan pendidikan pertanian
  • Pasaran
  • Rantaian bekalan

 5. Penyelesaian Lain
  • Penyelesaian penanaman tanaman adaptif (hubungan antara faktor persekitaran utama dan tindak balas pertumbuhan tanaman)
  • Penyelesaian bagi mitigasi dan/atau penyesuaian iklim lain untuk agrimakanan.


KIIC2023 dianjurkan dengan sokongan rakan-rakan sokongan kami:

Rakan Program

Rakan Jangkauan

Rakan pendana