Tentang Kami

Khazanah diperbadankan bawah Akta Syarikat 2016 pada 3 September 1993 sebagai syarikat awam berhad dan memulakan operasi setahun kemudian. Semua modal saham Khazanah dimiliki oleh Menteri Kewangan Diperbadankan, sebuah badan yang ditubuh bawah Akta Menteri Kewangan (Diperbadankan) 1957, kecuali satu saham yang dipegang oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan.

Tujuan Kami

Melabur untuk menghasilkan nilai mampan bagi rakyat Malaysia

Melalui pelaburan dan aktiviti kami, kami mensasarkan untuk mewujudkan pulangan ekonomi dan masyarakat yang mampan untuk negara dalam usaha untuk Memajukan Malaysia.

Ini dicapai menerusi pulangan terlaras risiko jangka panjang merentas portfolio kami, serta melaksanakan pelaburan yang memangkin bidang pertumbuhan baharu, mengukuhkan daya saing ekonomi Malaysia, dan menyumbang kepada hasil utama sosioekonomi.

Kami juga melabur dan beroperasi secara bertanggungjawab untuk memastikan semua yang kami lakukan mempunyai impak yang berkekalan ke arah masa depan Malaysia yang lebih baik.

Strategi Kami

Kami menetapkan 4 Strategi Jangka Panjang yang menjelaskan langkah yang akan diambil untuk menjayakan matlamat kami

Melabur untuk menghasilkan nilai mampan bagi rakyat Malaysia


Inisiatif Khazanah