Tentang Kami

Khazanah diperbadankan bawah Akta Syarikat 1965 pada 3 September 1993 sebagai syarikat awam berhad dan memulakan operasi setahun kemudian. Semua modal saham Khazanah dimiliki oleh Menteri Kewangan Diperbadankan, sebuah badan yang ditubuh bawah Akta Menteri Kewangan (Diperbadankan) 1957, kecuali satu saham yang dipegang oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan.

 

Mandat Kami

Membangunkan Kekayaan Jangka Panjang Malaysia

Membangunkan dalam konteks ini adalah untuk mempertingkatkan nilai pelaburan secara mampan di samping memelihara modal
yang disuntik. Jangka panjang merujuk kepada tempoh yang merentas beberapa generasi dan memastikan keupayaan generasi akan
datang dapat memenuhi keperluan mereka. Kekayaan merujuk kepada nilai aset kewangan Khazanah dan hasil pembangunan ekonomi
untuk negara. Kami memenuhi mandat yang diberikan menerusi dua objektif pelaburan.

Objektif

Komersial

Membangunkan aset kewangan dan mempelbagaikan sumber hasil untuk negara

Strategik

Memegang aset strategik yang menjamin manfaat ekonomi jangka panjang


Falsafah

  • Memperoleh pulangan kewangan berwajaran risiko yang berpatutan
  • Menjana pulangan mampan
  • Mengintegrasikan aspek pelaburan beretika dan bertanggungjawab

Nilai Teras Kami

Ia membimbing tingkah laku kami, membentuk budaya kami dan mentakrifkan kami sebagai sebuah organisasi, serta kaedah kami berurusan sesama sendiri, dengan rakan kongsi serta pihak berkepentingan.

Yayasan Hasanah

Integriti

Kami bertindak secara betul setiap kali. Kami berpegang pada tadbir urus yang baik dan beroperasi secara beretika serta sentiasa mematuhi peruntukan dan prinsip undang-undang.

Yayasan Hasanah

Kerja Berpasukan

Kami menggalakkan kerja berpasukan di semua peringkat dan aktiviti, serta sentiasa berkongsi idea dan pengetahuan ke arah mencapai matlamat yang sama.

Yayasan Hasanah

Saling Menghormati

Kami menghargai perbezaan yang wujud serta melayan semua pihak dengan penuh hormat seperti mana layanan yang kami harapkan daripada mereka.

Yayasan Hasanah

Tekun

Kami memberikan sepenuh perhatian dan komitmen terhadap setiap tugasan dan segera menangani setiap perkara.

Yayasan Hasanah

Profesionalisme

Kami bertanggungjawab atas segala tindak-tanduk kami. Kami sentiasa berpegang pada janji dan mengotakan kata.


Inisiatif Khazanah