Tentang Kami

Khazanah diperbadankan bawah Akta Syarikat 2016 pada 3 September 1993 sebagai syarikat awam berhad dan memulakan operasi setahun kemudian. Semua modal saham Khazanah dimiliki oleh Menteri Kewangan Diperbadankan, sebuah badan yang ditubuh bawah Akta Menteri Kewangan (Diperbadankan) 1957, kecuali satu saham yang dipegang oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan.

Tujuan Kami

Melabur untuk menghasilkan nilai mampan bagi rakyat Malaysia

Melalui pelaburan dan aktiviti kami, kami mensasarkan untuk mewujudkan pulangan ekonomi dan masyarakat yang mampan untuk negara dalam usaha untuk Memajukan Malaysia.

Ini dicapai menerusi pulangan terlaras risiko jangka panjang merentas portfolio kami, serta melaksanakan pelaburan yang memangkin bidang pertumbuhan baharu, mengukuhkan daya saing ekonomi Malaysia, dan menyumbang kepada hasil utama sosioekonomi.

Kami juga melabur dan beroperasi secara bertanggungjawab untuk memastikan semua yang kami lakukan mempunyai impak yang berkekalan ke arah masa depan Malaysia yang lebih baik.

Strategi Kami

Kami menetapkan 4 Strategi Jangka Panjang yang menjelaskan langkah yang akan diambil untuk menjayakan matlamat kami

Melabur untuk menghasilkan nilai mampan bagi rakyat Malaysia

Khazanah akan melaksanakan empat inisiatif utama bagi meraih hasil yang memberi impak
besar kepada negara melalui Memajukan Malaysia.

Dana Impak

Melabur dalam sektor pemangkin menerusi Dana Impak, bagi mengukuhkan daya tahan negara dan membuka peluang pertumbuhan baharu:

 1. Masyarakat Digital dan Hab Teknologi
 2. Kesihatan Berkualiti dan Pendidikan untuk semua
 3. Pekerjaan Baik dan Mobiliti Sosial
 4. Jaminan Makanan dan Tenaga
 5. Membina Ketahanan Iklim
 6. Persaingan di Pasaran Global

Pemain Korporat yang Aktif

Menjadi pemegang saham aktif untuk mencipta nilai dalam pasaran modal Malaysia. Memandangkan majoriti portfolio kami adalah dalam aset awam Malaysia, kami sentiasa mencari peluang untuk melibatkan ‘crowdin’ pelaburan swasta yang baharu, memacu prestasi terbaik dalam syarikat pelaburan kami dan bekerjasama dengan pengawal selia dalam meningkatkan persekitaran kawal selia. Sasaran kami untuk menggalakkan syarikat pelaburan kami membuktikan pada masa hadapan bahawa perniagaan mereka berpegang kepada teknologi dan kemampanan untuk beroperasi dalam iklim ekonomi semasa yang mencabar.

Pelabur Global

Kami melabur secara global merentasi pelbagai kelas aset untuk mencipta kekayaan bagi Malaysia. Pelaburan antarabangsa kini membentuk 30% daripada portfolio kami merentas beberapa kelas aset, termasuk Ekuiti Awam dan Swasta, dan Aset Nyata. Di samping pelaburan luar negara untuk mengembangkan nilai portfolio kami, kami juga mencari peluang untuk memudahkan aliran pengetahuan, rangkaian, dan peluang pelaburan ke dalam Malaysia.

Membina Kapasiti dan Masyarakat Berdaya

Build Membina kapasiti dan membangunkan masyarakat berdaya untuk manfaat rakyat Malaysia melalui aktiviti-aktiviti kami dan juga melalui entiti gabungan kami seperti Yayasan Hasanah, Khazanah Research Institute, Taman Tugu, Think City, Yayasan Khazanah, Khazanah Megatrends Forum and Galeri Khazanah.

Melabur dalam sektor pemangkin menerusi Dana Impak, bagi mengukuhkan daya tahan negara dan membuka peluang pertumbuhan baharu:

 1. Masyarakat Digital dan Hab Teknologi
 2. Kesihatan Berkualiti dan Pendidikan untuk semua
 3. Pekerjaan Baik dan Mobiliti Sosial
 4. Jaminan Makanan dan Tenaga
 5. Membina Ketahanan Iklim
 6. Persaingan di Pasaran Global

Menjadi pemegang saham aktif untuk mencipta nilai dalam pasaran modal Malaysia. Memandangkan majoriti portfolio kami adalah dalam aset awam Malaysia, kami sentiasa mencari peluang untuk melibatkan ‘crowdin’ pelaburan swasta yang baharu, memacu prestasi terbaik dalam syarikat pelaburan kami dan bekerjasama dengan pengawal selia dalam meningkatkan persekitaran kawal selia. Sasaran kami untuk menggalakkan syarikat pelaburan kami membuktikan pada masa hadapan bahawa perniagaan mereka berpegang kepada teknologi dan kemampanan untuk beroperasi dalam iklim ekonomi semasa yang mencabar.

Kami melabur secara global merentasi pelbagai kelas aset untuk mencipta kekayaan bagi Malaysia. Pelaburan antarabangsa kini membentuk 30% daripada portfolio kami merentas beberapa kelas aset, termasuk Ekuiti Awam dan Swasta, dan Aset Nyata. Di samping pelaburan luar negara untuk mengembangkan nilai portfolio kami, kami juga mencari peluang untuk memudahkan aliran pengetahuan, rangkaian, dan peluang pelaburan ke dalam Malaysia.

Build Membina kapasiti dan membangunkan masyarakat berdaya untuk manfaat rakyat Malaysia melalui aktiviti-aktiviti kami dan juga melalui entiti gabungan kami seperti Yayasan Hasanah, Khazanah Research Institute, Taman Tugu, Think City, Yayasan Khazanah, Khazanah Megatrends Forum and Galeri Khazanah.