Tentang Kami

Khazanah diperbadankan bawah Akta Syarikat 2016 pada 3 September 1993 sebagai syarikat awam berhad dan memulakan operasi setahun kemudian. Semua modal saham Khazanah dimiliki oleh Menteri Kewangan Diperbadankan, sebuah badan yang ditubuh bawah Akta Menteri Kewangan (Diperbadankan) 1957, kecuali satu saham yang dipegang oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan.

Tujuan Kami

Melabur untuk menghasilkan nilai mampan bagi rakyat Malaysia

Melalui pelaburan kami, kami berusaha untuk menghasilkan nilai ekonomi dan sosial yang mampan untuk negara.

Sebagai pelabur strategik, kami berusaha untuk mengimbangi matlamat meningkatkan pulangan kewangan serta menjadi organisasi yang bertanggungjawab untuk generasi rakyat Malaysia akan datang bagi mereka menikmati hasil daripada apa yang disemai pada hari ini.

Untuk mengimbangi dua objektif kami, kami melabur dalam dua dana yang berasingan. Dana Komersial kami tertumpu pada pelaburan secara bertanggungjawab dan bersifat komersial untuk memelihara dan membangunkan nilai jangka panjang aset kami, sementara Dana Strategik kami pula tertumpu kepada pelaburan bagi menghasilkan pulangan ekonomi dan sosial bagi negara dan rakyatnya.

Falsafah Kami

Panduan bagi kami sebagai sebuah organisasi melaksanakan matlamat kami.

Mengambil kira perspektif jangka panjang untuk menghasilkan pulangan terlaras risiko yang mampan

  • Pendekatan pelaburan jangka panjang membolehkan kami mengharungi ketidaktentuan pasaran jangka pendek secara proaktif
  • Kami berusaha untuk memaksimumkan pulangan tanpa mengambil risiko yang tidak wajar

Disiplin dalam menilai portfolio kami secara berterusan dari sudut pemikiran pelabur

  • Penilaian aset berterusan terhadap objektif komersial dan strategik kami
  • Libat urus dengan syarikat pelaburan kami dalam menghasilkan nilai kepada pemegang saham

Menyokong tindakan yang bertanggungjawab dan mampan

  • Bertindak secara bertanggungjawab dan mampan melalui pelaburan, operasi harian, serta melalui entiti berkaitan kami
  • Penglibatan aktif dalam projek sosial yang bermakna dengan nilai jangka panjang

Membangunkan warga kerja kami

  • Memupuk bakat berprestasi tinggi yang akan memberi manfaat kepada Khazanah dan negara
  • Melengkapi semua warga kerja dengan kemahiran, kecekapan dan pengetahuan yang diperlukan

Nilai Teras Kami

Ia membimbing tingkah laku kami, membentuk budaya kami dan mentakrifkan kami sebagai sebuah organisasi, serta kaedah kami berurusan sesama sendiri, dengan rakan kongsi serta pihak berkepentingan.

Kami berpegang kepada
tanggungjawab

Kami menghormati perbezaan
pandangan

Kami menyokong antara
satu sama lain


Inisiatif Khazanah