Bon Khazanah

Khazanah Nasional (Khazanah) adalah pihak yang kerap menerbit bon dalam pasaran modal Malaysia dan global.
Penerbitan sukuk dan bon membantu kami mempelbagaikan sumber pembiayaan dan mengoptimumkan struktur modal kami.

Penerbit Kemudahan Saiz Kemudahan Prinsip Syariah
Danga Capital Berhad Islamic Securities Programme RM10bn Musyarakah
Danum Capital Berhad Islamic MTN Sukuk Danum Programme RM20bn Wakalah
Rantau Abang Capital Berhad Islamic MTN Sukuk Musyarakah Programme RM7bn Musyarakah
Khazanah Capital Sukuk Berhad Euro Medium Term Note Programme USD10bn -
Khazanah Global Sukuk Berhad Multicurrency Sukuk Issuance Programme USD5bn Wakalah
Ihsan Sukuk Berhad1 Islamic MTN Sukuk Ihsan Programme RM1bn Wakalah

1Ihsan Sukuk was the first programme approved under the Securities Commission Malaysia’s Sustainable and Responsible Investment Sukuk (“SRI”) framework. Proceeds were utilised to fund schools under Yayasan AMIR’s (“YA”) Trust School Programme. YA is a not-for-profit foundation incorporated by Khazanah to improve accessibility of quality education in Malaysian Government schools through a Public-Private Partnership with the Ministry of Education.

Laporan Khazanah

Penyata
Kewangan Penuh

Ulasan
Tahunan Khazanah