Pendekatan Pelaburan

Selaras dengan tujuan kami, kami hanya akan melabur jika pulangan terlaras risiko dapat dicapai. Di samping itu, pelaburan strategik juga harus memberi hasil impak ekonomi yang disasarkan. Kami berpegang kepada kepentingan mewujudkan nilai mampan menerusi penglibatan yang sesuai dengan syarikat yang kami labur serta dengan pengurus pelaburan luar dan penasihat yang kami gunakan. Untuk mengimbangi dua objektif kami, kami melabur dalam dua dana berasingan. Dana Komersial (CF) dan Dana Strategik (SF) diwujudkan dengan objektif, dasar dan strategi yang berbeza, serta diuruskan oleh pasukan pengurusan pelaburan yang berasingan.

Kami mematuhi kaedah pelaburan yang mengambil kira faktor persekitaran, sosial dan tadbir urus (ESG) untuk mengurus risiko dengan lebih baik dan menjana pulangan jangka panjang yang mampan. Kami adalah penandatangan kepada Prinsip PBB untuk Pelaburan Bertanggungjawab (UNPRI) dan Kod Malaysia untuk Pelabur Institusi, yang mempromosi integrasi garis panduan ESG ke dalam analisis pelaburan, proses pembuatan keputusan serta pemilikan aset.

Pelaburan kami dipandu dan sesuai dengan yang berikut:

Penyata Polisi
Pelaburan

Polisi Pelaburan
Bertanggungjawab

Polisi
Pengundian