Laporan Khazanah 2021

Khazanah kekal kukuh dan stabil dengan mandat kami yang berterusan dalam melabur untuk menghasilkan nilai yang mampan bagi rakyat Malaysia, dan lebih lestari serta lebih berdaya tahan walaupun menghadapi tahun 2021 yang mencabar. Kami terus menuju ke hadapan melalui strategi jangka panjang kami iaitu Memajukan Malaysia, Membina daripada Kekuatan Kewangan, Mewujudkan Masa Depan yang Mampan dan Membangunkan Pasukan yang Cemerlang.

Kemukakan maklum balas anda mengenai TKR2021. Klik
di sini untuk kongsi pandangan anda.


Laporan Khazanah Edisi Lepas

Laporan Khazanah 2020

Laporan Khazanah 2019

Laporan Khazanah 2018

Laporan Khazanah 2017

Laporan Khazanah 2016

Laporan Khazanah 2015

Laporan Khazanah 2014

Laporan Khazanah 2013

Laporan Khazanah 2012

Laporan Khazanah 2020

Laporan Khazanah 2019

Laporan Khazanah 2018

Laporan Khazanah 2017

Laporan Khazanah 2016

Laporan Khazanah 2015

Laporan Khazanah 2014

Laporan Khazanah 2013

Laporan Khazanah 2012


Penyata Kewangan Penuh

Pendedahan Penyata Kewangan Penuh kami adalah sebahagian daripada usaha berterusan kami untuk meningkatkan kerangka tadbir
urus dan akauntabiliti, serta ketelusan kepada pihak berkepentingan. Data kewangan juga dibentangkan kepada Menteri Kewangan,
Bank Negara Malaysia dan Jabatan Perangkaan secara berkala.

Penyata Kewangan
Penuh 2021

Penyata Kewangan
Penuh 2020

Penyata Kewangan
Penuh 2019