Laporan Khazanah 2022

Di Khazanah, tujuan pelaburan menjadi panduan kami untuk menghasilkan nilai yang mampan bagi rakyat Malaysia dan hari esok yang lebih baik. Sambil kita melangkah kehadapan, kita kekal teguh dalam dalam menyumbang kepada pembangunan negara ke arah Memajukan Malaysia.

Kemukakan maklum balas anda mengenai TKR2022. Klik
di sini untuk kongsi pandangan anda.


Laporan Khazanah Edisi Lepas

Laporan Khazanah 2021

Laporan Khazanah 2020

Laporan Khazanah 2019

Laporan Khazanah 2018

Laporan Khazanah 2017

Laporan Khazanah 2016

Laporan Khazanah 2015

Laporan Khazanah 2014

Laporan Khazanah 2013

Laporan Khazanah 2012

Laporan Khazanah 2021

Laporan Khazanah 2020

Laporan Khazanah 2019

Laporan Khazanah 2018

Laporan Khazanah 2017

Laporan Khazanah 2016

Laporan Khazanah 2015

Laporan Khazanah 2014

Laporan Khazanah 2013

Laporan Khazanah 2012


Penyata Kewangan Penuh

Pendedahan Penyata Kewangan Penuh kami adalah sebahagian daripada usaha berterusan kami untuk meningkatkan kerangka tadbir
urus dan akauntabiliti, serta ketelusan kepada pihak berkepentingan. Data kewangan juga dibentangkan kepada Menteri Kewangan,
Bank Negara Malaysia dan Jabatan Perangkaan secara berkala.

Penyata Kewangan 2023

Penyata Kewangan
Penuh 2022

Penyata Kewangan
Penuh 2021