Laporan Khazanah 2020

Laporan Khazanah 2020 menyerlahkan visi, matlamat dan strategi yang ditetapkan oleh Khazanah Nasional Berhad sebagai dana kekayaan kedaulatan Malaysia, serta membentangkan prestasi Khazanah pada tahun 2020. Selari dengan usaha mempromosi kelestarian, laporan ini kini diterbitkan dalam bentuk digital sepenuhnya.

Kemukakan maklum balas anda mengenai TKR2020. Klik
di sini untuk kongsi pandangan anda.


Laporan Khazanah Edisi Lepas

Laporan Khazanah 2019

Laporan Khazanah 2018

Laporan Khazanah 2017

Laporan Khazanah 2016

Laporan Khazanah 2015

Laporan Khazanah 2014

Laporan Khazanah 2013

Laporan Khazanah 2012

Laporan Khazanah 2019

Laporan Khazanah 2018

Laporan Khazanah 2017

Laporan Khazanah 2016

Laporan Khazanah 2015

Laporan Khazanah 2014

Laporan Khazanah 2013

Laporan Khazanah 2012


Penyata Kewangan Penuh

Pendedahan Penyata Kewangan Penuh kami adalah sebahagian daripada usaha berterusan kami untuk meningkatkan kerangka tadbir
urus dan akauntabiliti, serta ketelusan kepada pihak berkepentingan. Data kewangan juga dibentangkan kepada Menteri Kewangan,
Bank Negara Malaysia dan Jabatan Perangkaan secara berkala.

Penyata Kewangan
Penuh 2020

Penyata Kewangan
Penuh 2019

Penyata Kewangan
Penuh 2018