Pengurusan Kanan

Kami berpandukan pengalaman dan keupayaan Pasukan Pengurusan Kanan kami yang bertanggungjawab secara kolektif
untuk melaksanakan dan menyampaikan strategi kami.

Dato’ Amirul Feisal Wan Zahir

Pengarah Urusan

Tengku Dato' Sri Azmil Zahruddin
Raja Abdul Aziz

Ketua Pegawai Pelaburan

Dato' Mohamed Nasri Sallehuddin

Pengarah Eksekutif
Ketua, Perkhidmatan Korporat & Sokongan

Faridah Bakar Ali

Ketua Pegawai Kewangan

Latifah Daud

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pengurusan Modal Insan Strategik

Suhana Dewi Selamat

Pengarah Eksekutif
Ketua, Tadbir Urus,
Risiko & Pematuhan

Hisham Hamdan

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pasaran Awam

Geoff Lee

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pasaran Swasta dan
Ketua, Teknologi

Datuk Amran Hafiz Affifudin

Pengarah Eksekutif
Ketua, Tenaga, Iskandar, Riadah dan Pelancongan

Bryan Lim

Pengarah Eksekutif
Ketua, Dana Impak dan
Ketua, Penjagaan Kesihatan

Wong Shu Hsien

Ketua, Infrastruktur dan Penerbangan

Selvendran Katheerayson

Ketua, Aset Nyata

Effizal Faiz Zulkifly

Ketua, Pengguna

Dr Farid Mohamed Sani

Pengarah, Pelaburan

Ong King How

Pengarah, Pelaburan

Nicholas Khaw

Ketua, Penyelidikan

Sherliza Zaharudin

Ketua, Komunikasi Korporat