Pengurusan Kanan

Kami memanfaatkan pengalaman dan keupayaan Pengurusan Kanan kami, yang secara kolektif
bertanggungjawab untuk melaksana dan menjayakan objektif strategik dan komersial kami.

Dato’ Amirul Feisal Wan Zahir

Pengarah Urusan

Tengku Dato' Sri Azmil Zahruddin
Raja Abdul Aziz

Ketua Pegawai Pelaburan

Dato' Mohamed Nasri Sallehuddin

Pengarah Eksekutif
Ketua, Perkhidmatan Korporat & Sokongan,
Setiausaha Syarikat dan Ketua, Undang-undang

Faridah Bakar Ali

Ketua Pegawai Kewangan

Latifah Daud

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pengurusan Modal Insan Strategik

Suhana Dewi Selamat

Pengarah Eksekutif
Ketua, Tadbir Urus,
Risiko & Pematuhan

Hisham Hamdan

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pasaran Awam

Serena Tan Mei Shwen

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pasaran Swasta
dan Ketua, Kumpulan Institusi Kewangan

Datuk Amran Hafiz Affifudin

Pengarah Eksekutif
Ketua, Tenaga, Iskandar, Riadah dan Pelancongan

Bryan Lim

Pengarah Eksekutif
Ketua, Dana Impak dan Ketua, Penjagaan Kesihatan

Geoff Lee

Pengarah Eksekutif
Ketua, Telekomunikasi,
Media & Teknologi

Wong Shu Hsien

Ketua, Infrastruktur dan Penerbangan

Selvendran Katheerayson

Ketua, Aset Nyata

Dr Farid Mohamed Sani

Ketua, Pejabat Ketua Pegawai Pelaburan

Effizal Faiz Zulkifly

Ketua, Pengguna

Ong King How

Pengarah, Telekomunikasi dan Media

Nik Sharifidin Nik Mohamed Din

Ketua, Strategi

Nicholas Khaw

Ketua, Penyelidikan