Pengurusan Kanan

Kami memanfaatkan pengalaman dan keupayaan Pengurusan Kanan kami, yang secara kolektif
bertanggungjawab untuk melaksana dan menjayakan objektif strategik dan komersial kami.

Datuk Shahril Ridza Ridzuan

Pengarah Urusan

Tengku Dato' Sri Azmil Zahruddin
Raja Abdul Aziz

Ketua Pegawai Pelaburan

Dato' Mohamed Nasri Sallehuddin

Pengarah Eksekutif
Ketua, Perkhidmatan Korporat & Sokongan,
Setiausaha Syarikat dan Ketua, Undang-undang

Datuk Hisham Hamdan

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pasaran Awam

Faridah Bakar Ali

Pengarah Eksekutif
Ketua Pegawai Kewangan

Suhana Dewi Selamat

Ketua, Tadbir Urus,
Risiko & Pematuhan

Latifah Daud

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pengurusan Modal Insan Strategik

Mohd Izani Ashari

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pejabat Projek Khas

Bryan Lim

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pasaran Swasta (Asia Utara)

Selvendran Katheerayson

Ketua, Aset Nyata

Wong Shu Hsien

Ketua, Infrastruktur

Nicholas Khaw

Ketua, Penyelidikan

Mohd Raslan Md Sharif

Ketua, Komunikasi Korporat

Nik Sharifidin Nik Mohamed Din

Ketua, Strategi

Amran Hafiz Affifudin

Pengarah Eksekutif,
Ketua, Tenaga & Infrastruktur

Serena Tan Mei Shwen

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pasaran Swasta
dan Ketua, Kumpulan Institusi Kewangan

Nik Rizal Kamil

Pengarah Eksekutif
Ketua, Telekomunikasi,
Media & Teknologi (TMT)

Dr Farid Mohamed Sani

Ketua, Pejabat Ketua Pegawai Pelaburan

Shahin Farouque Jammal Ahmad

Ketua, Situasi Khusus