Pengurusan Kanan

Kami berpandukan pengalaman dan keupayaan Pasukan Pengurusan Kanan kami yang bertanggungjawab secara kolektif
untuk melaksanakan dan menyampaikan strategi kami.

Dato’ Amirul Feisal Wan Zahir

Pengarah Urusan

Datuk Hisham Hamdan

Ketua Pegawai Pelaburan

Faridah Bakar Ali

Ketua Pegawai Kewangan

Dato' Mohamed Nasri Sallehuddin

Pengarah Eksekutif
Penasihat Undang-Undang,
Setiausaha Syarikat dan
Ketua, Perkhidmatan Korporat dan Sokongan

Datuk Amran Hafiz Affifudin

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pelaburan Malaysia

Bryan Lim

Pengarah Eksekutif
Ketua, Dana Impak dan
Ketua, Penjagaan Kesihatan

Geoff Lee

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pasaran Swasta dan
Ketua, Teknologi

Wong Shu Hsien

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pengangkutan
dan Pelancongan

Selvendran Katheerayson

Pengarah Eksekutif
Ketua, Aset Nyata dan Hartanah

Latifah Daud

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pengurusan Modal Insan Strategik

Suhana Dewi Selamat

Pengarah Eksekutif
Ketua, Tadbir Urus,
Risiko dan Pematuhan

Wong Wai Seng

Ketua, Strategi dan
Ketua, Peruntukan Aset

Dr Farid Mohamed Sani

Ketua, Projek Khas
(Pelaburan)

Ong King How

Ketua, Telekomunikasi
dan Media

Effizal Faiz Zulkifly

Ketua, Pengguna
dan Perkhidmatan

Nicholas Khaw

Ketua, Penyelidikan

Sherliza Zaharudin

Ketua, Komunikasi Korporat