Pengurusan Kanan

Kami memanfaatkan pengalaman dan keupayaan Pengurusan Kanan kami, yang secara kolektif
bertanggungjawab untuk melaksana dan menjayakan objektif strategik dan komersial kami.

Dato’ Amirul Feisal Wan Zahir

Pengarah Urusan

Tengku Dato' Sri Azmil Zahruddin
Raja Abdul Aziz

Ketua Pegawai Pelaburan

Faridah Bakar Ali

Ketua Pegawai Kewangan

Suhana Dewi Selamat

Pengarah Eksekutif
Ketua, Tadbir Urus,
Risiko & Pematuhan

Dato' Mohamed Nasri Sallehuddin

Pengarah Eksekutif
Ketua, Perkhidmatan Korporat & Sokongan,
Setiausaha Syarikat dan Ketua, Undang-undang

Datuk Hisham Hamdan

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pasaran Awam

Latifah Daud

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pengurusan Modal Insan Strategik

Amran Hafiz Affifudin

Pengarah Eksekutif
Ketua, Tenaga & Infrastruktur

Serena Tan Mei Shwen

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pasaran Swasta
dan Ketua, Kumpulan Institusi Kewangan

Bryan Lim

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pengguna dan Penjagaan Kesihatan

Shahin Farouque Jammal Ahmad

Pengarah Eksekutif
Ketua, Situasi Khusus

Selvendran Katheerayson

Ketua, Aset Nyata

Wong Shu Hsien

Ketua, Infrastruktur

Ong King How

Pengarah, Telekomunikasi dan Media

Dr Farid Mohamed Sani

Ketua, Pejabat Ketua Pegawai Pelaburan

Nicholas Khaw

Ketua, Penyelidikan

Nik Sharifidin Nik Mohamed Din

Ketua, Strategi

Mohd Raslan Md Sharif

Ketua, Komunikasi Korporat