Pengurusan Kanan

Kami memanfaatkan pengalaman dan keupayaan Pengurusan Kanan kami, yang secara kolektif
bertanggungjawab untuk melaksana dan menjayakan objektif strategik dan komersial kami.

Datuk Shahril Ridza Ridzuan

Pengarah Urusan

Tengku Dato' Sri Azmil Zahruddin
Raja Abdul Aziz

Ketua Pegawai Pelaburan

Dato' Mohamed Nasri Sallehuddin

Pengarah Eksekutif
Ketua, Perkhidmatan Korporat & Sokongan,
Setiausaha Syarikat dan Ketua, Undang-undang

Datuk Hisham Hamdan

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pasaran Awam

Faridah Bakar Ali

Pengarah Eksekutif
Ketua Pegawai Kewangan

Suhana Dewi Selamat

Ketua, Tadbir Urus,
Risiko & Pematuhan

Latifah Daud

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pengurusan Modal Insan Strategik

Mohd Izani Ashari

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pejabat Projek Khas

Amran Hafiz Affifudin

Pengarah Eksekutif,
Ketua, Tenaga dan Ketua, Iskandar

Bryan Lim

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pasaran Swasta (Asia Utara)

Serena Tan Mei Shwen

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pasaran Swasta (Asia Tenggara
dan Kumpulan Dana Swasta)

Nik Rizal Kamil

Pengarah Eksekutif
Ketua, Pasaran Swasta
(Amerika Utara, EMEA & India)

Dr Farid Mohamed Sani

Ketua, Telekomunikasi

Selvendran Katheerayson

Ketua, Aset Nyata

Wong Shu Hsien

Ketua, Infrastruktur

Nicholas Khaw

Ketua, Penyelidikan

Mohd Raslan Md Sharif

Ketua, Komunikasi Korporat

Shahin Farouque Jammal Ahmad

Ketua, Penerbangan dan
Ketua, Riadah & Pelancongan

Nik Sharifidin Nik Mohamed Din

Ketua, Strategi