Ahli Lembaga Pengarah


Lembaga Pengarah kami terdiri daripada individu yang mempunyai pelbagai latar belakang profesional dan kepakaran.
Mereka bertanggungjawab secara kolektif dalam mengawasi prestasi institusi ini.

Dato' Seri Anwar Ibrahim

Pengerusi

Datuk Seri Amir Hamzah Azizan

Pengarah

Goh Ching Yin

Pengarah, Pengerusi Jawatankuasa
Eksekutif (EXCO), Ahli Jawatankuasa
Audit & Risiko (ARC) dan Ahli Jawatankuasa
Penamaan & Ganjaran (NRC)

Datuk Azian Mohd Aziz

Pengarah, Pengerusi Jawatankuasa Penamaan & Ganjaran (NRC)
Ahli Jawatankuasa Eksekutif (EXCO) dan
Ahli Jawatankuasa Audit & Risiko (ARC)

Wong Kang Hwee

Pengarah, Pengerusi Jawatankuasa Audit & Risiko (ARC), 
Ahli Jawatankuasa Eksekutif (EXCO) dan
Ahli Jawatankuasa Penamaan & Ganjaran (NRC)

Datuk Mohaiyani Shamsudin

Pengarah, Ahli Jawatankuasa Audit & Risiko (ARC) dan
Ahli Jawatankuasa Penamaan & Ganjaran (NRC)

Dato’ Amirul Feisal Wan Zahir

Pengarah Urusan
dan Ahli Jawatankuasa Eksekutif (EXCO)