Ahli Lembaga Pengarah

Lembaga Pengarah kami terdiri daripada individu yang memiliki pelbagai latar belakang profesional dan kepakaran.
Mereka bertanggungjawab terhadap keseluruhan tadbir urus dan prestasi Khazanah.

Tan Sri Muhyiddin Mohd Yassin

Pengerusi

Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali

Pengarah

Goh Ching Yin

Pengarah, Pengerusi Ahli Jawatankuasa
Eksekutif (EXCO) dan Ahli Jawatankuasa
Penamaan & Ganjaran (NRC)

Tengku Dato’ Sri Zafrul
Tengku Abdul Aziz

Pengarah

To’ Puan Azian Mohd Aziz

Pengarah dan Ahli Jawatankuasa
Audit & Risiko (ARC)

Lau Seng Yee

Pengarah, Ahli Jawatankuasa Eksekutif (EXCO)
dan Ahli Jawatankuasa Penamaan dan Ganjaran (NRC)

Dato' Mohammed Azlan Hashim

Pengarah, Pengerusi Jawatankuasa Penamaan & Ganjaran (NRC) dan Ahli Jawatankuasa Eksekutif (EXCO)

Datuk Shahril Ridza Ridzuan

Pengarah Urusan dan Ahli
Jawatankuasa Eksekutif (EXCO)