Ahli Lembaga Pengarah


Lembaga Pengarah kami terdiri daripada individu yang mempunyai pelbagai latar belakang profesional dan kepakaran.
Mereka bertanggungjawab secara kolektif dalam mengawasi prestasi institusi ini.

Dato' Seri Anwar Ibrahim

Pengerusi

Goh Ching Yin

Pengarah, Pengerusi Jawatankuasa
Eksekutif (EXCO), Ahli Jawatankuasa
Audit & Risiko (ARC) dan Ahli Jawatankuasa
Penamaan & Ganjaran (NRC)

Tan Sri Mohammed Azlan Hashim

Pengarah, Pengerusi Jawatankuasa Pencalonan & Ganjaran (NRC) dan Ahli Jawatankuasa Eksekutif (EXCO)

Dato’ Zainal Abidin Putih

Pengarah dan Pengerusi Jawatankuasa Audit & Risiko (ARC)

Lau Seng Yee

Pengarah, Ahli Jawatankuasa Eksekutif (EXCO)
dan Ahli Jawatankuasa Penamaan dan Ganjaran (NRC)

Datuk Azian Mohd Aziz

Pengarah dan Ahli Jawatankuasa
Audit & Risiko (ARC)

Dato’ Amirul Feisal Wan Zahir

Pengarah Urusan
dan Ahli Jawatankuasa Eksekutif (EXCO)