Portfolio Kami

Untuk mengimbangi dua objektif kami, kami melabur dalam dua dana berasingan. Dana Komersial (CF) dan Dana Strategik (SF)
diwujudkan dengan objektif, dasar dan strategi yang berbeza.

Prestasi

Nilai portfolio Dana Komersial diukur dengan Nilai Aset Boleh Tunai (RAV) yang berjumlah RM95.3 bilion pada akhir tahun 2020. Objektif adalah untuk mencapai pulangan optimum yang telah disesuaikan dengan risiko, membangunkan aset kewangan dan mempelbagaikan sumber pendapatan negara.

RAV1

RM95.3b

Setakat 31 Disember 2020

1Nilai Aset Boleh Tunai (“RAV”) – Nilai pasaran semua ekuiti, sekuriti dan wang tunai dalam pegangan; yang mana tiada harga pasaran tersedia, anggaran nilai konservatif digunakan

Dana Komersial menumpukan kepada pelaburan untuk memelihara dan mengembangkan nilai aset dalam jangka panjang, telah menjana kadar pulangan berwajaran masa (TWRR) untuk tempoh dua tahun sebanyak 1.5% berbanding pulangan jangka panjang Indeks Harga Pengguna Malaysia (CPI) ) + 3% atas asas lima tahun.

NAV TWRR

for CF2

1.5%

2Kadar Pulangan Berwajaran Masa (TWRR) dikira pada asas 2 tahun Nilai Aset Bersih

Pulangan Tahunan Portfolio CF Menurut Kelas Aset

2020 2019
Pasaran Awam - Malaysia -7.8% 2.5%
Pasaran Awam - Serantau 26.2% 27.5%
Pasaran Swasta - Malaysia -6.4% 7.9%
Pasaran Swasta - Serantau -1.3% 6.1%
Aset Nyata 0.1% 10.5%

Pembahagian Portfolio CF Menurut Kelas Aset

2020 2019 2018
Pasaran Awam - Malaysia 53.5% 56.2% 58.5%
Pasaran Awam - Serantau 17.8% 11.3% 11.6%
Pasaran Swasta - Malaysia 7.7% 10.6% 9.2%
Pasaran Swasta - Serantau 12.5% 11.3% 10.3%
Aset Nyata 8.5% 10.5% 10.3%

Pembahagian Portfolio CF Menurut Geografi/ Wilayah

2020 2019 2018
Malaysia 63.4% 69.2% 69.7%
China 17.0% 13.9% 11.3%
Asia (Ex-China) 12.1% 12.9% 14.6%
EMEA 2.8% 2.4% 3.2%
North America 4.8% 1.6% 1.2%

Sektor Pelaburan

Pengguna

Tenaga

Kewangan

Penjagaan Kesihatan

Perindustrian

Teknologi Maklumat

Media

Aset Penyata

Telco

Utiliti

Prestasi

Nilai portfolio Dana Strategik melalui Nilai Aset Boleh Tunai (RAV) berada pada RM27.9 bilion setakat 31 Disember 2020 berbanding RM32.9 bilion pada tahun lalu.

RAV1

RM27.9b

setakat 31 Disember 2020

1Nilai Aset Boleh Tunai (“RAV”) – Nilai pasaran semua ekuiti, sekuriti dan wang tunai dalam pegangan; yang mana tiada harga pasaran tersedia, anggaran nilai konservatif digunakan

Dana Strategik, yang melabur untuk meningkatkan nilai pulangan ekonomi dan masyarakat kepada negara, mencatat keuntungan sebanyak 0.3% pada tahun 2020, berbanding kadar pulangan yang disasarkan untuk tempoh 10 tahun daripada hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS) atas asas lima tahun.

Untung Bersih Agregat/Aset Ketara Bersih (NTA) tidak termasuk MAGB*

20202

0.3%

2019

2.9%

22020 Untung Bersih Agregat/Aset Ketara Bersih tidak termasuk MAGB merupakan anggaran bagi tempoh setahun penuh sehingga pada 31 Disember 2020

Focus for Strategic Fund

  • Libat urus dengan pengawal selia bertujuan menangani persekitaran operasi mencabar bagi syarikat-syarikat pelaburan
  • Penyusunan semula penyata imbang aset terpilih untuk memelihara nilai kesan daripada COVID-19 dan kejatuhan pasaran
  • Pembugaran dan memperkukuhkan barisan kepemimpinan syarikat operasi

Untuk makluat lanjut berkenaan syarikat bawah Dana Komersial,
sila ke Portfolio Syarikat-syarikat Terpilih

Penyata Polisi
Pelaburan

Polisi Pelaburan
Bertanggungjawab

Polisi
Pengundian