Portfolio Kami

Untuk mengimbangi dua objektif kami, kami melabur dalam dua dana berasingan. Dana Komersial (CF) dan Dana Strategik (SF)
diwujudkan dengan objektif, dasar dan strategi yang berbeza.

Prestasi

Nilai portfolio Dana Komersial diukur dengan Nilai Aset Boleh Tunai (RAV) yang berjumlah RM106 bilion pada akhir tahun 2021. Objektif adalah untuk mencapai pulangan optimum yang telah disesuaikan dengan risiko, membangunkan aset kewangan dan mempelbagaikan sumber pendapatan negara.

RAV1

RM106b

2021

1Nilai Aset Boleh Tunai (“RAV”) – Nilai pasaran semua ekuiti, sekuriti dan wang tunai dalam pegangan; yang mana tiada harga pasaran tersedia, anggaran nilai konservatif digunakan

Dana Komersial menumpukan kepada pelaburan untuk memelihara dan mengembangkan nilai aset dalam jangka panjang, telah menjana kadar pulangan berwajaran masa (TWRR) untuk tempoh tiga tahun sebanyak 7.0% berbanding pulangan jangka panjang Indeks Harga Pengguna Malaysia (CPI) ) + 3% atas asas lima tahun.

3-yr Rolling NAV TWRR

7.0%

Pulangan Tahunan Portfolio CF Menurut Kelas Aset

2021 2020 2019 3-tahun
pulangan
Pasaran Awam - Malaysia 19.5% -7.8% 2.5% 4.1%
Pasaran Awam - Serantau 1.6% 26.2% 27.5% 17.8%
Pasaran Swasta - Malaysia 13.9% -6.4% 7.9% 4.8%
Pasaran Swasta - Serantau 19.1% -1.3% 6.1% 7.6%
Aset Nyata 11.2% 0.1% 10.5% 7.1%

Pembahagian Portfolio CF Menurut Kelas Aset

2021 2020 2019 2018
Pasaran Awam - Malaysia 54.1% 53.5% 56.2% 58.5%
Pasaran Awam - Serantau 16.1% 17.8% 11.3% 11.6%
Pasaran Swasta - Malaysia 7.4% 7.7% 10.6% 9.2%
Pasaran Swasta - Serantau 14.5% 12.5% 11.3% 10.3%
Aset Nyata 7.9% 8.5% 10.5% 10.3%

Pembahagian Portfolio CF Menurut Geografi/ Wilayah

2021 2020 2019 2018
Malaysia 63.5% 63.4% 69.2% 69.7%
China 14.8% 17.0% 13.9% 11.3%
Asia (Ex-China) 12% 12.1% 12.9% 14.6%
EMEA 2.8% 2.8% 2.4% 3.2%
North America 7.0% 4.8% 1.6% 1.2%

Sektor Pelaburan

Pengguna

Tenaga

Kewangan

Penjagaan Kesihatan

Perindustrian

Teknologi Maklumat

Media

Aset Penyata

Telco

Utiliti

Prestasi

Nilai portfolio Dana Strategik melalui Nilai Aset Boleh Tunai (RAV) berjumlah RM28 bilion setakat 31 Disember 2021

RAV1

RM28b

2021

1Nilai Aset Boleh Tunai (“RAV”) – Nilai pasaran semua ekuiti, sekuriti dan wang tunai dalam pegangan; yang mana tiada harga pasaran tersedia, anggaran nilai konservatif digunakan

Dana Strategik, yang melabur untuk meningkatkan nilai pulangan ekonomi dan masyarakat kepada negara, mencatat sebanyak -11.4% NAV TWRR pada tahun 2021, berbanding kadar pulangan yang disasarkan untuk tempoh 10 tahun daripada hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS) atas asas lima tahun.

Untung Bersih Agregat/Aset Ketara Bersih (NTA) tidak termasuk MAGB*

2021 NAV TWRR

-11.4%

3-yr Rolling NAV TWRR

-21.4%

22020 Untung Bersih Agregat/Aset Ketara Bersih tidak termasuk MAGB merupakan anggaran bagi tempoh setahun penuh sehingga pada 31 Disember 2020

Focus for Strategic Fund

  • Libat urus dengan pengawal selia bertujuan menangani persekitaran operasi mencabar bagi syarikat-syarikat pelaburan
  • Penyusunan semula penyata imbang aset terpilih untuk memelihara nilai kesan daripada COVID-19 dan kejatuhan pasaran
  • Pembugaran dan memperkukuhkan barisan kepemimpinan syarikat operasi

Untuk makluat lanjut berkenaan syarikat bawah Dana Komersial,
sila ke Portfolio Syarikat-syarikat Terpilih

Penyata Polisi
Pelaburan

Polisi Pelaburan
Bertanggungjawab

Polisi
Pengundian