Program Latihan Siswazah Khazanah (KGTP)

Di Khazanah Nasional Berhad, matlamat kami adalah untuk membangunkan generasi pemimpin baharu negara melalui KGTP.
Para pelatih akan diberikan cabaran dalam suasana yang dinamik, penuh persaingan dan sentiasa bergerak pantas.
Para pelatih juga akan didedahkan dengan pelbagai sektor dan bidang, menjanjikan sebuah kerjaya yang bukan sahaja mencabar tetapi lebih bermakna.

Program Latihan Siswazah – Pelaburan (GTP-I)

GTP-I merupakan sebuah program selama 12 bulan dengan matlamat untuk menghasilkan para profesional serba boleh dengan pengkhususan dalam bidang pelaburan.

Program ini menerima graduan baru dari sebarang bidang termasuk yang berikut:

  • Perniagaan, Pengurusan dan Kewangan
  • Statistik, Matematik dan Sains Aktuari
  • Kejuruteraan (semua bidang Kejuruteraan)
  • Sains Komputer

Pelatih Siswazah – Akauntan Bertauliah (GT-CA)

GT-CA merupakan program selama 3 tahun (minimum) dengan matlamat untuk menghasilkan individu yang berkemahiran tinggi dan berpengalaman dan bakal menjadi akauntan bertauliah.

Program ini menerima graduan lulusan Perakaunan, Kewangan dan Perdagangan.

Program Pelatih Graduan – Khazanah (GTP-K)

GTP-K adalah program bertempoh 12 bulan yang direka untuk membangunkan bakat dalam bidang pengkhususan yang dipilih seperti Komunikasi Korporat, Pengurusan Projek, Perancangan Strategik, Pengurusan Risiko, Penyelidikan, Sumber Manusia, ICT, Kesetiausahaan, dan Perundangan.

Program ini menerima graduan daripada semua disiplin yang berminat dalam penyelesaian masalah, penguasaan dalam pengendalian nombor dan keinginan untuk bekerja dengan pelbagai pihak berkepentingan.

Proses Pemilihan

Siapa Yang Kami Cari?

Kami mencari calon-calon berkaliber dan bermotivasi tinggi bagi Program Latihan Siswazah kami.

  • Graduan baru dengan minimum Purata Gred Nilai Kumulatif (CGPA) 3.5 / Purata Peratusan Markah (WAM) 75% / Kepujian Kelas Kedua Atas;
  • Kemahiran berkomunikasi yang cemerlang;
  • Merupakan pemimpin di sekolah/kelab universiti;
  • Berpencapaian tinggi dan mempunyai semangat berpasukan; dan
  • Mempunyai dorongan yang tinggi dan komited untuk memberikan sumbangan ke arah pembangunan bangsa.