Yayasan Hasanah (Hasanah) merupakan sebuah yayasan berasaskan impak milik Khazanah Nasional Berhad (Khazanah), sebuah dana kekayaan berdaulat Malaysia. Hasanah ditubuhkan pada 1 Julai 2015 untuk menyambung usaha-usaha Tanggungjawab Korporat (CR) selama sembilan tahun yang sebelum ini berada di bawah naungan Khazanah.

Sebagai yayasan penderma, Hasanah mengambil pendekatan yang lebih dari sekadar kewangan; dengan terus berusaha untuk memudahkan sebuah ekosistem transformasi dengan kerjasama pelbagai pihak berkepentingan, menyuntik semangat sokongan dan pembangunan keupayaan dalam lima bidang tumpuan utama: Pendidikan; Pembangunan Komuniti; Alam Sekitar; Seni dan Ruang Awam; dan Ilmu Pengetahuan. Secara kolektif dan kolaboratif, Hasanah berharap untuk membantu membentuk perubahan sosial bagi seluruh rakyat Malaysia, ke arah sebuah negara yang lebih baik.

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.yayasanhasanah.org