Pemegang saham MAS meluluskan pelaksanaan pengurangan dan pembayaran balik modal secara terpilih (“SCR”)