CIMB mengemukakan usaha sama dengan syarikat telekomunikasi terkemuka di Filipina