Malaysia Airlines Berhad (MAB) menandatangani Perjanjian Perkongsian dengan Emirates