Penerbitan Sukuk Boleh Tukar USD399j kepada saham Beijing Enterprises Water Group Limited