Khazanah and Yayasan Hasanah pledged RM7.5m to help flood victims