Rangkaian Bantuan dan Gerak Balas Bencana GLC digerakkan untuk membantu di kawasan yang dilanda banjir