Penyata Kewangan Penuh

Pendedahan Penyata Kewangan Penuh kami adalah sebahagian daripada usaha berterusan kami untuk meningkatkan kerangka tadbir
urus dan akauntabiliti, serta ketelusan kepada pihak berkepentingan. Data kewangan juga dibentangkan kepada Menteri Kewangan,
Bank Negara Malaysia dan Jabatan Perangkaan secara berkala.

Penyata Kewangan Penuh 2019

pdf, 0.98 MB

Penyata Kewangan Penuh 2018

pdf, 2.89 MB

Penyata Kewangan Penuh 2019

pdf, 0.98 MB

Penyata Kewangan Penuh 2018

pdf, 2.89 MB