English
BIASISWA MERDEKA

Pengenalan

Yayasan Khazanah, dengan kerjasama Oxford Centre for Islamic Studies menawarkan Biasiswa Merdeka kepada warganegara Malaysia yang berkelayakan dan ingin meneruskan pengajian peringkat pasca-ijazah di University of Oxford, mulai Oktober 2009.

Calon-calon yang berminat harus memiliki kelulusan akademik yang cemerlang, mampu mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dalam bidang pengajian yang ingin diikuti serta membuktikan bidang tersebut mampu menyumbang kepada pembangunan negara.

Biasiswa tersebut merangkumi yuran universiti dan kolej, elaun sara hidup dan tiket penerbangan pergi-balik serta boleh diperbaharui setiap tahun sepanjang tempoh pengajian.

Kelayakan

Calon-calon mestilah warganegara Malaysia yang cemerlang dalam bidang akademik dan mampu menjalankan penyelidikan secara bersendirian. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang berpotensi untuk memimpin serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Biasiswa ini adalah bagi bidang-bidang pengajian berikut:

  • Perniagaan: Ekonomi, Kewangan, Pelaburan, Undang-Undang, Sains Aktuari
  • Sains Bioperubatan: Biokejuruteraan, Bioinformatik, Biologi Molekular, Teknologi Pemakanan, Ginomik, Bioteknologi
  • c. Kejuruteraan: Elektronik, Mikroelektronik, Sains Bahan, Teknologi Nano

Permohonan untuk mengikuti bidang-bidang selain yang disebutkan di atas akan turut dipertimbangkan.

Cara Memohon

Pemohon haruslah menghantar borang permohonan dan dokumen-dokumen berikut:

  • Muat turun borang pemohonan. (Sila klik sini )
  • Kenyataan peribadi yang tidak melebihi 1000 patah perkataan yang merangkumi pengenalan kepada bidang pengajian dan bagaimana bidang ini boleh membantu memajukan Malaysia. Kenyataan in harus meliputi sebab-sebab pemohon ingin melanjutkan pelajaran di University of Oxford serta menyatakan secara ringkas kualiti peribadi pemohon yang melayakkan mereka untuk dipertimbangkan untuk menerima biasiswa ini.
  • Senarai kelulusan akademik dan anugerah serta kepujian yang dimiliki.
  • Pengesahan status permohonan daripada University of Oxford.
  • Dua surat sokongan daripada referi yang mengetahui tentang latar belakang pemohon. Surat sokongan ini perlu sampai ke Oxford Centre for Islamic Studies sebelum/ pada tarikh tutup permohonan.

Semua dukumen-dokumen permohonan mesti sampai ke Oxford Centre for Islamic Studies sebelum/ pada 12 Januari 2009

Maklumat lanjut dan borang permohonan boleh didapati daripada Penolong Akademik, Oxford Centre for Islamic Studies melalui alamat surat-menyurat atau e-mel seperti di bawah:

The Academic Assistant,
Oxford Centre for Islamic Studies,
George Street
Oxford OX1 2 AR, UK
Tel: 44 1865 278730
Fax: 44 1865 248942

e-mail: academic.assistant@oxcis.ac.uk