English

Portfolio Syarikat

Pada masa ini, Khazanah Nasional mempunyai pegangan di syarikat-syarikat yang terlibat di dalam pelbagai sektor.

Bahan Asas

CIMA (Cement Industries of Malaysia Bhd)

Cement Industries of Malaysia Berhad (CIMA), anak syarikat milik penuh Kumpulan UEM, telah terlibat dalam pembuatan dan pengedaran simen serta aktiviti yang berkaitan semenjak tahun 1975.

CIMA adalah pengeluar simen ketiga terbesar di Malaysia dan mempunyai 18% daripada bahagian pasaran di negara ini. CIMA juga telah meneroka pasaran antarabangsa seperti Singapura dan Indonesia.

www.cima.com.my

Kumpulan Institusi Kewangan

ACR Capital Holdings Pte Ltd

ACR Capital Holdings Pte Ltd telah diperbadankan pada November 2006. Ia merupakan anak syarikat milik penuh Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd ("ACR"). ACR Capital Holdings menyediakan untuk para pelanggannya penyelesaian berkaitan insurans semula bagi bidang operasi perniagaan yang berisiko tinggi dan terkhusus di seluruh rantau Asia. Beribupejabat di Singapura, ACR turut mempunyai pejabat perwakilan di Hong Kong, India, Taiwan, Jepun, Malaysia, Bahrain dan Dubai.

Diberi penarafan "A-" berdasarkan kepada kedudukan kewangannya yang kukuh oleh A.M. Best and Standard & Poor's, ACR memiliki kombinasi kupayaan yang tinggi, kemahiran penajajaminan peringkat global serta ilmu yang mendalam tentang pasaran insurans di rantau Asia. Bersama syarikat-syarikat sekutunya, Asia Capital Reinsurance Malaysia, ACR ReTakaful MEA dan ACR ReTakaful SEA, ACR memiliki rangkaian yang kukuh di rantau Asia serta dana pemegang saham secara beragregat berjumlah US$1 bilion. Ketiga-tiga syarikat sekutunya turut diberi penarafan "A- (Cemerlang)" daripada A.M. Best.

www.asiacapitalre.com.my

Bank Muamalat (Bank Muamalat Malaysia Bhd)

Bank Muamalat Malaysia Berhad, iaitu bank Islam kedua yang telah beroperasi sepenuhnya dan ditubuhkan di Malaysia selepas Bank Islam Malaysia Berhad, bersedia untuk memainkan peranannya dalam menyediakan produk dan perkhidmatan perbankan secara Islam kepada rakyat Malaysia tanpa mengambil kira bangsa atau agama. Ini pasti akan menyumbang kepada pembangunan Malaysia moden.

www.muamalat.com.my

CIMB Bank

Tersenarai Awam

Kumpulan CIMB merupakan penyedia perkhidmatan kewangan yang kedua besarnya di Malaysia dan disenaraikan di Bursa Malaysia melalui Bumiputra-Commerce Holdings Berhad (BCHB). Kumpulan CIMB mempunyai sejarah sebagai bank pelaburan yang ulung dan juga bank pengguna yang mempunyai rangkaian tempatan yang terbesar. Usaha perkembangannya yang strategik berdasarkan perkhidmatan pembankan pelanggan Kumpulan ini, telah berjaya meningkatkan pegangan pasaran dan seterusnya menjadikan ia salah sebuah bank universal yang terulung di rantau ini.

Kumpulan CIMB berhubung dengan para pelanggannya melalui 3 jenama entiti – CIMB (bank pelaburan), CIMB Bank (bank pengguna) dan CIMB Islamic (sebuah bank yang komprehensif, yang berseriringan dengan bank-bank yang lain di dalam Kumpurlan). Selain daripada itu, kunci kekuatan Kumpulan ini juga adalah Pembankan Persendirian dan juga Pengurusan Aset.

www.cimb.com

Valuecap (Valuecap Sdn Bhd)

Pada 2002, Valuecap, sebuah syarikat pengurusan dana, telah ditubuhkan untuk melabur secara khusus dalam pasaran ekuiti Malaysia. Syarikat ini adalah kepunyaan bersama Khazanah, PNB dan KWAP, dan mandat utamanya adalah untuk menguruskan pelaburan ekuiti yang tersenarai dalam Bursa Malaysia secara portfolio berdasarkan kajian asas pelaburan yang utama.

Jagaan Kesihatan

IHH Healthcare Berhad

Tersenarai Awam

IHH Healthcare Berhad ("IHH") merupakan salah sebuah penyedia perkhidmatan penjagaan kesihatan swasta yang terbesar di dunia berdasarkan permodalan pemasaran. Operasinya tertumpu di pasaran sekitar Asia dan di rantau CEEMENA. IHH menerajui bidang perniagaan penjagaan kesihatan bersepadu di pangkalan-pangkalan utamanya di Singapura, Malaysia dan Turki. IHH juga mempunyai operasi dan pelaburan dalam bidang penjagaan kesihatan di China, India, Hong Kong, Vietnam, Brunei dan Macedonia. Perniagaan teras IHH dijalankan melalui subsidiari-subsidiari utamanya iaitu Parkway Pantai Limited, Acibadem Saglik Yatirimlari Holding AS dan IMU Health Sdn Bhd. IHH juga mempunyai lebih daripada 10% kepentingan dalam Apollo Hospitals Enterprise Ltd.

www.ihhhealthcare.com

Acibadem Saglik Yatirimlari Holding AS

Acibadem Saglik Yatirimlari Holding AS ("Acibadem") Acibadem merupakan salah sebuah penyedia perkidmatan penjagaan kesihatan yang terbesar di Turki. Semenjak 1991, ia merupakan penyedia perkhidmatan diagnostik dan rawatan berkualiti tinggi kepada penduduk tempatan dan juga luar negara yang terulung . Rangkaian penjagaan kesihatan bersepadu Acibadem di Turki dan Macedonia merangkumi 15 buah hospital yang mana lebih daripada 1,700 katilnya adalah berlesen dan ia menggajikan lebih daripada 1,900 orang doktor daripada 40 bidang kepakaran. Selain daripada hospital-hospital tersebut, Acibadem turut mengendalikan 9 buah klinik pesakit luar di seluruh Turki dan juga perniagaan penjagaan kesihatan alternatif dan sampingan yang menyokong operasi hospital-hospital Acibadem yang bersepadu.

www.acibademinternational.com

IMU Health Sdn Bhd ("IMU Health")

IMU Health Sdn Bhd ("IMU Health") memiliki dan mengendalikan International Medical University ("IMU"), sebuah universiti penjagaan kesihatan swasta terkemuka yang pertama di Malaysia. IMU menawarkan sejumlah 18 program akademik, termasuk perubatan, pergigian, farmasi, kejururawatan, sains kesihatan dan program perubatan alternatif. IMU mempunyai 37 usahasama antara universiti antarabangsa yang merupakan rangkaian usahasama universiti terbesar di rantau ini. IMU juga memiliki Kolej Pantai yang melatih jururawat dan kesatuan pegawai kesihatan professional untuk hospital-hospital PPL.

www.imu.edu.my

Apollo (Apollo Hospitals Enterprise Ltd)

Tersenarai Awam

Apollo Hospitals Enterprise Ltd ("Apollo") adalah kumpulan hospital swasta terbesar di India dan disenaraikan di National Stock Exchange dan Bombay Stock Exchange. Apollo memiliki dan/atau mengendalikan rangkaian 49 buah hospital di India dan di beberapa buah negara lain. Ia bergiat dalam beberapa segmen penjagaan kesihatan yang mengendalikan lebih daripada 1,000 cawangan farmaseutikal, lebih daripada 80 buah klinik, beberapa kolej kejururawatan, perniagaan perubatan BPO dan insurans perubatan.

www.apollohospitals.com

Prasarana & Pembinaan

PLUS (PLUS Malaysia Bhd)

PLUS Malaysia Berhad (PLUS), syarikat pengendali lebuh raya bagi UEM Group, merupakan pengendali lebuh raya terbesar di Malaysia dan telah mula beroperasi sejak tahun 1988.

PLUS mengendali dan menyenggara lebuh raya sepanjang hampir 1,000 kilometer, yang menjangkau dari sempadan Thailand di utara ke sempadan Singapura di selatan termasuk Lebuh Raya Utara-Selatan (NSE), Lebuh Raya Baru Lembah Klang (NKVE), Lebuh Raya Persekutuan Laluan 2 (FHR2), Lebuh Raya Elite, Lebuh Raya Linkedua (Laluan Kedua Malaysia-Singapura ), Lebuh Raya Seremban-Port Dickson (SPDH), Lebuh Raya Butterworth-Kulim (BKE), dan juga Jambatan Pulau Pinang. Lebuh raya – lebuh raya ini menghubungkan kawasan-kawasan perindustrian, perdagangan dan pusat pengangkutan yang utama seperti pelabuhan dan lapangan terbang selain menyediakan akses untuk mencetus pembangunan pelbagai kawasan bandar dan pusat perindustrian.

www.plus.com.my

UEM Group Berhad

UEM Group Berhad (UEM Group) bermula sebagai United Engineers (Malaysia) Berhad pada tahun 1966 dan telah membina nama sebagai kumpulan infrastruktur berasaskan kejuruteraan yang terkemuka di Malaysia, dengan empat bahagian perniagaan teras, iaitu Lebuh raya, Pembangunan Perbandaran & Hartanah , Kejuruteraan dan Pembinaan, serta Pengurusan Aset dan Kemudahan.

Kumpulan ini mempunyai aset berjumlah USD6.3 bilion (RM19.6 bilion) dan dana pemegang saham kira-kira USD2.5 bilion (RM7.9 bilion) setakat akhir Disember 2012, dan telah melengkapkan projek-projek infrastruktur, pengangkutan, dan pembinaan di Malaysia, yang berjumlah lebih daripada USD6.5 bilion semenjak tahun 1988.

UEM Group beroperasi melalui 20 syarikat utama, dengan 3 daripadanya tersenarai di bursa tempatan dan antarabangsa. UEM Group juga mempunyai sumber manusia sebanyak 15,000 orang, termasuk 3,200 tenaga profesional teknikal.

UEM Group beroperasi melalui 20 syarikat utama, dengan 3 daripadanya tersenarai di bursa tempatan dan antarabangsa. UEM Group juga mempunyai sumber manusia sebanyak 15,000 orang, termasuk 3,200 tenaga profesional teknikal.

UEM Group adalah anak syarikat milik penuh Khazanah Nasional Berhad, syarikat pelaburan milik kerajaan Malaysia.

www.uem.com.my

UEM Builders

UEM Builders Berhad (UEM Builders), syarikat Kejuruteraan & Pembinaan bagi UEM Group, merupakan sebuah syarikat pembinaan antarabangsa yang mempunyai rekod prestasi yang kukuh dalam menyiapkan projek-projek pembangunan infrastruktur utama.

UEM Builders telah menerajui beberapa projek nasional yang penting, merangkumi lebuh raya, jambatan, stadium, kereta api dan transit bandar, infrastruktur air, lapangan terbang, hospital, institusi, bangunan komersil dan pembangunan perumahan untuk kedua-dua sektor awam dan swasta, sama ada di peringkat tempatan atau antarabangsa.

UEM Builders menetapkan piawaian yang tinggi dalam bidang kejuruteraan dan kerja pembinaannya dan terus berinovasi, memperbaiki dan berkembang maju pada cabaran dan pencapaian, dan membawa kombinasi pengetahuan yang tiada tandingan, kemahiran, pengalaman, dan komitmen pelanggan untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan

www.uembuilders.com

Media & Komunikasi

Telekom (Telekom Malaysia Bhd)

Tersenarai Awam

TM merupakan syarikat telekomunikasi bersepadu terbesar negara yang mempelopori serta menguasai bidang talian tetap suara serta data dan jalur lebar. TM pada hari ini telah berkembang menjadi salah sebuah syarikat telekomunikasi terbesar di Asia.

www.tm.com.my

Axiata Group Berhad (dahulunya dikenali sebagai TM International)

Tersenarai Awam

Axiata Group Berhad merupakan syarikat telekomunikasi mudah alih yang kian menyerlah di Asia. Kumpulan Axiata merupakan salah sebuah syarikat telekomunikasi terbesar di rantau ini dan menawarkan pelbagai perkhidmatan komunikasi mudah alih kepada lebih 89 juta pelanggan. Kumpulan Axiata kini menguasai pegangan operasi komunikasi mudah alih di Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, Bangladesh dan Kemboja selain daripada pegangan strategik di India, Singapura, Pakistan dan Thailand melalui beberapa buah anak syarikat dan syarikat bersekutu.

www.axiata.com

Time dotCom (Time dotCom Bhd)

Tersenarai Awam

TIME dotCom ialah penyedia telekomunikasi utama di negara ini. Dengan rangkaian optik gentian yang luas, ditambah pula dengan talian tetap yang juga luas, jalur lebar, telefon berbayar dan rangkaian perkhidmatan Internet menjadikan TIME sebagai operator utama dalam memenuhi keperluan telekomunikasi Malaysia. Teknologi baru telah menggabungkan teknologi suara, data dan multimedia, TIME dotCom bersedia untuk memanfaatkan sinergi pelbagai produk dan perkhidmatan dalam Kumpulan untuk menyediakan pakej dan menawarkan penyelesaian inovatif dan efisien kepada pelanggannya pada harga yang paling kompetitif.

www.time.com.my

Lain-lain

UEM Sunrise (UEM Sunrise Berhad)

Tersenarai Awam

UEM Sunrise Berhad (“UEM Sunrise”) adalah syarikat utama bagi pelaburan hartanah dan perniagaan pembangunan UEM Group dan Khazanah Nasional Berhad.

UEM Sunrise, pemaju utama Nusajaya, sedang menjalankan pembangunan Nusajaya (terletak di Johor) untuk menjadi sebuah bandar serantau terbaru di Asia Tenggara dengan pelbagai perkembangan terkini untuk mewujudkan dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di rantau tersebut, serta disokong oleh beberapa inisiatif strategik untuk memenuhi pelbagai aktiviti ekonomi dan permintaan pasaran.

Anak syarikat milik penuhnya, Sunrise Berhad, merupakan syarikat pembangunan hartanah ternama yang memenangi banyak anugerah, sebahagian besarnya bertanggungjawab atas pembangunan ikonik Mont Kiara serta pembangunan lain di pusat bandar Kuala Lumpur. Operasi perniagaan Sunrise juga telah dikembangkan ke Vancouver, Kanada.

UEM Sunrise juga merupakan pemilik dan pemaju pembangunan dalam bandar di Cyberjaya, pusat ICT Malaysia yang terletak di selatan Kuala Lumpur. Pembangunan yang juga dikenali sebagai Symphony Hills itu, sebuah pembangunan perumahan eksklusif dan Komuniti Pintar Berhubung (CIC) yang pertama di negara, menawarkan ciri-ciri rumah pintar dan kesalinghubungan komuniti melalui jalur lebar berkelajuan tinggi.

UEM Sunrise tersenarai di Papan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad.

www.uemsunrise.com

Hartanah

Putrajaya Holdings (Putrajaya Holdings Sdn Bhd)

Putrajaya Holdings merupakan pemaju utama Putrajaya, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Diperbadankan pada Oktober 1995, projek penting Putrajaya Holdings termasuklah Dataran Putra, Masjid Putra, Jambatan Putra, Tasik Putrajaya dan Wetlands.

www.pjh.com.my

STLR (STLR Sdn Bhd)

STLR adalah sebuah syarikat pegangan pelaburan hartanah yang dimiliki sepenuhya oleh Khazanah. Berikutan proses tender yang dijalankan, Khazanah seterusnya melaksanakan perjanjian jual beli untuk melupuskan pegangannya dalam SLTR. Pelupusan tersebut kini dalam proses dimuktamadkan.

Iskandar Investments (Iskandar Investment Berhad)

Iskandar Investment Berhad (dahulu dikenali sebagai South Johor Investment Corporation Berhad) merupakan syarikat pegangan pelaburan yang mempromosi serta menyelaraskan usaha pembangunan di Iskandar Malaysia. Tumpuan Iskandar Investment adalah pada pelaburan dalam inisiatif yang bersifat strategik dan pemangkin kepada pertumbuhan melalui pegangan dalam usaha sama atau penyediaan tanah sama ada melalui penjualan, sewaan atau pemberian hak konsesi atau pembangunan. Misi Iskandar Investment adalah untuk memberi nilai yang berkekalan dalam usahanya membangunkan Iskandar Malaysia menjadi wilayah pembangunan ekonomi yang kukuh dan bertaraf antarabangsa.

www.iskandarinvestment.com

Teknologi and Bio-Teknologi

MTDC (Malaysian Technology Development Corporation Sdn Bhd)

MTDC merupakan syarikat modal usaha niaga bersepadu Kerajaan Malaysia yang tumpuan utamanya adalah untuk mengkomersilkan hasil penyelidikan universiti dan institusi penyelidikan, mengenal pasti dan memindahkan teknologi baru dan strategik untuk diguna pakai oleh industri, dan menggalakkan perkembangan perusahaan berasaskan teknologi di Malaysia.

Untuk memudahkan operasinya, MTDC berfungsi sebagai syarikat modal usaha niaga bersepadu yang peranannya adalah untuk mengenal pasti, membiayai dan membangunkan syarikat yang berpotensi dan juga bidang teknologi strategik.

mtdc.com.my

Silterra Malaysia (Silterra Malaysia Sdn Bhd)

Silterra yang terletak di Kulim Hi-Tech Park mengendalikan loji pembikinan wafer yang terpenting di Malaysia yang mematuhi syarat ketat proses 0.13µm. Ia turut menggabungkan konsep reka bentuk persekitaran mini dan menggunakan 100% peralatan fotolitografi gerak-dan-imbas (step-and-scan) bagi memastikan pengeluaran dan kualiti adalah tinggi. Silterra kini menghasilkan wafer dengan proses CL250 (0.25µm), CL220 (0.22µm) dan CL180 (0.18µm). Proses 0.13µm kini semakin hampir dengan perancangan teknologi mereka.

www.silterra.com

Pengangkutan & Logistik

Penerbangan Malaysia Bhd

PMB adalah sebuah syarikat tujuan khas yang direka hasil daripada penstrukturan semula kewangan MAS di bawah inisiatif yang diberi nama Widespread Asset Unbundling (WAU) pada 2002. Aktiviti teras di bawah inisiatif ini adalah pembelian, penjualan dan penyewaan pesawat dan enjin pesawat, pegangan pelaburan dan beberapa perkhidmatan berkaitan. Penstrukturan Semula WAU melibatkan PMB membeli dan seterusnya menyewa kembali pesawat kepada MAS dan beberapa syarikat lain.

www.pmb.com.my

MAS (Malaysian Airline System Bhd)

Tersenarai Awam

MAS, syarikat penerbangan nasional, memulakan perkhidmatannya pada 1947 dengan hanya satu Air Consul yang mempunyai enjin berkembar dan lima tempat penumpang. Kini, Malaysia Airlines merupakan syarikat penerbangan yang telah memenangi anugerah, memiliki lebih daripada 100 buah kapal terbang, dan melebarkan sayapnya merentasi enam benua serta memberikan perkhidmatan di lebih daripada 100 destinasi berbeza.

www.malaysiaairlines.com

Malaysia Airports (Malaysia Airports Holdings Bhd)

Tersenarai Awam

Malaysia Airports Holdings Berhad ialah pengendali dan pengurus kepada 38 buah lapangan terbang di Malaysia, termasuk sebuah lapangan terbang yang mempunyai teknologi tercanggih di dunia, iaitu Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. MAHB juga merupakan syarikat lapangan terbang pertama yang disenaraikan di Asia dan salah satu daripada tujuh syarikat lapangan terbang di dunia yang tersenarai.

www.malaysiaairports.com.my

Kemudahan Awam

Projek Air dan Tenaga Milik Sendiri Shuaibah Fasa 3

Projek ATMS Shuaibah Fasa 3 (“Projek”) akan membekalkan 880,000 meter padu air setiap hari dan 900 megawatt tenaga ke Makkah, Jeddah, Al-Taif dan Al-Baha dan dijangka memulakan operasi secara komersil pada 2009. Projek ini akan dibangunkan dengan belanja sebanyak SR 9.1 bilion (lebih kurang US$ 2.5 bilion) berdasarkan ”Bina Sendiri dan Kendalikan“ (Build Own and Operate) dan akan ditempatkan bersebelahan kompleks penjanaan dan penyahgaraman yang ada sekarang yang terletak 110 km ke selatan Jeddah, di pantai barat Arab Saudi.

Ini akan menjadi Projek Air dan Tenaga Milik Sendiri pertama dibangunkan oleh Kerajaan Arab Saudi dan melambangkan kemajuan penting sektor perairan dan tenaga negara, Jadual projek menunjukkan Pembinaan Loji akan bermula sekitar Januari 2006 dan Tarikh Operasi Komersil Projek dijadualkan pada Januari 2009.

Tenaga Nasional (Tenaga Nasional Bhd)

Tersenarai Awam

TNB ialah syarikat utiliti elektrik terbesar di Malaysia dengan aset bernilai RM60.0 bilion dan memberikan perkhidmatan kepada lebih daripada 6 juta pelanggan di seluruh Malaysia. Aktiviti utama TNB adalah dalam penjanaan, pemancaran dan pengagihan elektrik.

Sehingga hari ini, TNB kekal sebagai penyedia utama dalam sektor penjanaan elektrik yang membentuk bahagian penting dalam pelbagai aktiviti perniagaan Kumpulan. Kumpulan TNB mempunyai keupayaan penjanaan terbesar sebanyak 10,481 MW.

www.tnb.com.my